Opdracht beschrijving:

Het huidige kostenmodel van onze klant werd geïmplementeerd tijdens het Mind³project met go live op 1 januari 2010. Enkele belangrijke zaken nopen Finance ertoe om dit model in detail te gaan herzien:

 • Nieuw tarificatie- en kostenmodel voor de facturatie van de services bij de klanti n lijn met de Europese richtlijnen;
 • Integratie met het programma Smarter Maintenance waarvoor een gedetailleerde studie van de financiële noden in het kader van deze integratie vereist zijn;
 • De analyse van de AS IS heeft een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht;
 • Internationale benchmarks vereisen een duidelijke kostencenter structuur.

Het project betreft het uitschrijven van een blueprint van de wijzigingen die aan de kostencenter structuur en het kostenmodel dienen te worden aangebracht om bovenstaande wijzigingen te kunnen incorporeren. De senior analyst staat in voor de analyses in het kader van het opstellen vaneen blueprint van de wijzigingen die aan de kostencenter structuur en het kostenmodel dienen te worden aangebracht, nav:

 • Nieuw tarificatie- en kostenmodel voor de facturatie van de services van onze klant;
 • Integratie met het programma Smarter Maintenance waarvoor een gedetailleerde studie van de financiële noden in het kader van deze integratie vereist zijn.
 • De analyse van de AS IS heeft een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht;
 • Internationale benchmarks vereisen een duidelijke kostencenter structuur.

Taken:

Het uitschrijven van een blueprint van de wijzigingen die aan de kostencenter structuur en het kostenmodel dienen te worden aangebracht, met name:

 • Het opstellen van een blueprint van de TO BE situatie van het toekomstig financieel model en een stappenplan om dit binnen de organisatie van onze klant te gaan implementeren. De hoofdfocus van de to be ligt op het modelleren van de cost objecten structuur van I-AM en I-TMS.
 • Het organiseren van het vereiste overleg tussen de operationele diensten van I-AM en I-FBA.2
 • Finale validatie van het nieuwe kostenmodel door het management van I-FBA, I-AM en I-TMS en opzetten van een communicatietraject binnen de organisatie van onze klant

Profiel

 • Je hebt tussen 5 en 10 jaar ervaring in Controlling, in de integratie van CO met andere processen en in het uitschrijven van een blueprint;
 • Verder heb je een goede kennis van MS Office (minstens 4 jaar ervaring), Visio &MS Projects ( minstens 2 jaar ervaring);
 • Je bent een teamplayer en je bent nederlands- of franstalig met een goede operationele kennis van de tweede landstaal (niveau B2 - geschreven, gesproken en begrip). Goede kennis van de engelse taal is een plus.

Periode van de opdracht:  1/2/2017 - 31/12/2017

Interesse? Stuur ons een e-mail!