CFO's: Ontwikkeling personeel topprioriteit

Bron. CFO.nl

Nu de crisis achter de rug is, staat de ontwikkeling van personeel weer hoog op de agenda. De focus ligt op soft skills, zowel bij het aannemen van nieuwe teamleden, als in het huidige team, bleek uit de gesprekken. De reden hiervoor ligt in de business partnerdiscussie, die al tijden aan de gang is binnen finance. Om meer bij de business aan te sluiten, zijn soft skills uitermate belangrijk.

Het traditionele profiel van de financial, een RA of RC, wordt steeds meer losgelaten, zeggen de CFO’s. Via een assessment testen bedrijven of iemand bijvoorbeeld helder kan communiceren, goed kan beïnvloeden en niet conflictmijdend is. Andere organisaties kijken aan de hand van DISC-profielen naar de missing link in het kleurenpalet. Kortom: financiële skills zijn belangrijk, hiernaast moet de financial ook de vertaalslag kunnen maken naar de business, met mensen in gesprek gaan, advies kunnen geven en indien nodig de rug recht kunnen houden.

Opvallend genoeg komen soft skills niet terug in de opleidingen die financials veel volgen. Zo wordt er geen aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze vaardigheden in de opleiding tot RC. Veel CFO’s vragen zich af waarom dit zo is. Vaak leren mensen dit soort skills pas als ze al aan het werk zijn. Waarom wordt er niet al binnen de opleiding gewerkt met bijvoorbeeld de DISC-profielen, vragen sommigen zich af.

Cultuur

Organisaties die sterk aan hun cultuur hangen vinden het nog belangrijker uit te vinden wat voor type iemand is en of diegene bij de organisatie past. De cultuur wordt hier geborgd door deze actief door te geven. Bij sommige bedrijven loopt iedere nieuwe medewerker, ook een executive, bij binnenkomst eerst met iedere afdeling mee. Soms worden de oprichters van het bedrijf ingezet om te vertellen over het succes van het bedrijf. Leading by example, is het idee.

Lees meer hier