De toekomstige CFO is een strateeg, netwerker en financieel expert

Bron: Consultancy.nl

De financiële functie ontwikkelt zich de komende jaren steeds meer van adviserende en controlerende financiële expert tot een strategische bestuurder. De CFO of Financieel Bestuurder loopt hierin voorop – hij of zij zal zich vaker in de rol van strategist en allround bestuurder naast de CEO moeten scharen. De taakverbreding zal leiden tot een vereiste verbreding van de kennis, vaardigheden en competenties van de CFO. 

Al tientallen jaren is de financiële functie gecentreerd rondom de klassieke financiële activiteiten, zoals management accounting, financial accounting, interne controle & risicomanagement, belastingen en treasury. Onderzoek van financieel adviesbureau Improven, gehouden onder financieel eindverantwoordelijken in zowel de profit- als de non-profitsector, laat zien dat er de laatste jaren een frisse wind van verandering door de financiële functie aan het waaien is. Tegelijk met het veranderende externe landschap voor bedrijven – met veranderende klantverwachtingen en nieuwe disruptieve technologieën en innovaties in vrijwel iedere sector – wordt van financiële functies verwacht dat ze naast een solide financiële informatievoorziening meer en sneller waarde toevoegen aan de business

Lees meer hier