Predictive Analytics: De tool voor de digitale CFO?

Bron: cfo.nl

Veel financiële processen bestaan uit handelingen waar automatisering en slimme algoritmes meer en meer de bepalende factor zullen gaan worden. Wat zijn de belangrijkste technologische ontwikkelingen die op ons af komen en hoe kan de CFO zich het beste hierop voorbereiden? In deel 2 van de serie “Dealen met”: Predictive Analytics.

Wat is Predictive Analytics?

Laten we voorop stellen dat Predictive Analytics niet een nieuwe trend is. Al jaar en dag gebruiken verzekeraars en banken, of eigenlijk alles waar er sprake is van het afdekken van risico’s, de technieken achter Predictive Analytics om beslissingen te nemen over premies en het toekennen van krediet. Maar het is met name de complexiteit en de manier waarop we steeds meer data voor handen hebben, waardoor we Predictive Anlaytics voor meer toepassingen kunnen gaan gebruiken. Het geeft de mogelijkheid om grote hoeveelheden data, zowel uit interne als externe bronnen, op patronen te onderzoeken en voorspellingen te doen op basis van deze inzichten.

Gartner ziet Predictive Analytics als een fase in de evolutie van analytics die volgt op de descriptive en de diagnostic fase . Bij deze fasen wordt ingezoomd op het verleden om te bepalen wat er is gebeurd, waar en door wie om vervolgens de vraag te beantwoorden waarom bepaalde dingen gebeurd zijn. Met Predictive Analytics zetten we de volgende stap, namelijk naar het gebruik maken van de data om de toekomst te voorspellen. Dat geeft bestuurders de mogelijkheid om beslissingen te kunnen baseren op feiten, in plaats van op buikgevoel en intuïtie. Volgens Gartner baseert op dit moment slechts 13 procent van de ondernemingen hun strategische beslissingen op Predictive Analytics.

De wiskundige aanpak van Predictive Analytics waait nu langzaam van de banken en verzekeraars naar andere domeinen, waar ondertussen ook een hoeveelheid aan data is ontstaan die toelaat om zinvolle modellen op te bouwen. Plus het feit dat door technologische ontwikkelingen steeds meer tools beschikbaar worden om de dataset uit verschillende bronnen te analyseren.

Lees gehele artikel op cfo.nl