De DFO (Digital Finance Officer) is de CFO van de toekomst

Bron: http://executivefinance.nl    door Jeff Thomson, CEO en president IMA

De intrede van robotisering en artificial intelligence (AI) op de financiële en controlling afdelingen verandert de functie van CFO’s essentieel. Op dit momentmoeten zij in hun functie waken over een efficiënte uitvoering en strategisch inzicht tonen om geloofwaardig te zijn en te leiden op het hoogste niveau. Daar komt in de nabije toekomst ook het verbeteren van inzicht in digitale vaardigheden, datamining en het visualiseren van de beschikbare data bij. Zo verandert ook de rol van een CFO in die van een Digital Financial Officer.

De invloed van automatisering in het bedrijfsleven wordt steeds groter met de komst van AI,‘cognitive computing’ en ‘machine learning’. Het is geen nieuws dat hierdoor steeds meer routinewerkzaamheden door robots kunnen worden gedaan, zeker ook op het gebied van accounting. Processen worden efficiënter en er ontstaat ruimte voor medewerkers om zich te kunnen specialiseren op andere gebieden. Het is belangrijk je te realiseren dat niet alleen hun rol verandert, maar zeker ook die van de CFO zelf.

Zie ook: Wie is de gedoodverfde opvolger van de CFO?

Waarom zou de rol van de CFO die van een ‘DFO’ moeten worden? Het draait hierbij om zijn toekomstige en blijvende relevantie als businesspartner. Wanneer administratieve en routinematige taken worden geautomatiseerd en de CFO en zijn team hierbij niet de opstap maken naar een hoger niveau van dataverwerking en -analyse, dan wordt hun positie kwetsbaar. Dit houdt ook in dat bestaande beroepen zoals die van de accountants moeten mee ontwikkelen.

De data die voortkomt uit het werk van robots moet als asset op de juiste wijze kunnen worden geanalyseerd. Iets dat CFO’s en CMA’s vandaag de dag al doen bij materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Om als CFO hierin mee te kunnen groeien zijn nieuwe vaardigheden nodig. Een update van het IMA Competency framework is dan ook onderweg.

De CFO van de toekomst houdt zich meer bezig met het verhaal achter de data. Hierbij maakt hij gebruik van nieuw verworven digitale vaardigheden zoals geavanceerde visualisatie van data en voorspellende en prescriptive data analyses.

Daarmee zie ik onderstaande vaardigheden als onmisbaar voor de DFO, oftewel de CFO van de toekomst. Zijn positie wordt hiermee behouden en zelfs verstevigd door de komst van robotics en automatisering. Kort gezegd: de DFO is eigenaar van de middelen (zoals robots) en niet andersom.

Onmisbare skills voor de DFO

1. Bouw je persoonlijke merk en portfolio op aan de hand erkende certificaties: zowel wereldwijde (CMA) als lokale diploma’s (RA, RC) hebben hierin meerwaarde. Verschillende diploma’s hebben, is altijd beter, omdat de kwalificaties een andere meerwaarde hebben en dus elkaar versterken.

2. Ga door met het verbeteren van vaardigheden op het gebied van leiderschap, strategie en governance. Bereid je voor op een toekomstige rol als CEO of bestuurslid.

3. Zorg ervoor dat jijzelf en je team vaardigheden in data science en data analyse ontwikkelen, inclusief data governance, data design, data query, advanced analytics vormgeving en ook storytelling. Haal de kennis in huis en besteed dit juist niet uit aan derden. Als de administratieve vaardigheden van de CFO verdwijnen en nieuwe vaardigheden zoals deze niet behoren tot zijn skills, voor welk bedrijf is zo’n CFO dan nog relevant?