Duurzame inzetbaarheid en verdwijnen banen in finance trends arbeidsmarkt 2030

Bron: cfo.nl

Hoe gaan arbeidsrelaties er in de toekomst uitzien? Hoe kunnen organisaties omgaan met generatie Z? En wat gebeurt er met mensen van wie functies verdwijnen door digitalisering? CFO’s en HR-directeuren bespraken tijdens een rondetafelbijeenkomst georganiseerd door Aon en de CFO Association hoe de arbeidsmarkt er in 2030 gaat uitzien. Ze identificeerden drie trends.

Pensioenleeftijd schuift op: duurzame inzetbaarheid nodig

Hoe krijg je medewerkers gezond aan de eindstreep? Volgens de deelnemers wordt die vraag steeds relevanter, omdat de pensioenleeftijd verder opschuift. Bij duurzame inzetbaarheid zijn fysieke gezondheid en geestelijke vitaliteit belangrijk. Dit laatste is van belang vanwege de steeds snellere ontwikkelingen waarmee medewerkers te maken krijgen. Afspraken maken met medewerkers over vitaliteit ligt echter gevoelig. Medewerkers kunnen wel op een andere manier gestimuleerd worden.  

Diversiteit in de samenstelling van het team helpt hierbij: zorg voor een mix van jonge en oudere werknemers, mensen van verschillende culturen en geslacht. Dit schept een klimaat waarin werknemers veel van elkaar kunnen leren, waardoor communicatie en samenwerking gestimuleerd worden. Dat houdt de geest jong en draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid. In dit kader wordt ook het meester-gezelprincipe genoemd als bijdrage. Hierin fungeren oudere medewerkers als mentor voor de jongere collega’s.

Hiernaast is demotie een belangrijk instrument binnen duurzame inzetbaarheid, denken de aanwezigen. Het alternatief is immers geen optie: ouderen vallen dan massaal buiten het arbeidsproces  en dit leidt tot een scherpere tweedeling in de maatschappij. Het huidige stelsel moet wel flexibeler worden, in beton gegoten arbeidsvoorwaarden passen daar niet bij.

De rollen van werkgever en werknemer zullen omdraaien. Belangrijk wordt het om talent te kunnen leveren. Arbeidsrelaties zullen meer flexibel worden, denken de aanwezigen. Betaald en onbetaald werk worden gecombineerd. Denk aan een combinatie van parttime werken, vrijwilligerswerk, mantelzorg en parttime pensioneren. De overheid moet die flexibiliteit fiscaal ondersteunen, vinden de deelnemers.

Lees gehele artikel op cfo.nl