Top 10 trends voor finance en IT-beslissers in financiële sector

Bron: consultancy.nl

Wet- en regelgeving is voor financiële en IT-beslissers in de financiële sector de belangrijkste prioriteit in het aankomende jaar. Vooral MiFID II en Dodd-Frank worden een hoge prioriteit toebedeeld. Op de tweede plek komt datamanagement, gevolgd door systeemintegratie, kunstmatige intelligentie en digitale transformatie. 

De financiële sector bevindt zich in een periode van snelle veranderingen. Enerzijds doordat het landschap waarin financiële instellingen opereren te maken heeft met groeiende concurrentie (bijv. door spelers die van buitenaf hun intrede maken op de markt), het groeiende belang van innovatie (bijv. FinTechs) en de toenemende drang van overheden en wetgevers om door middel van wet- en regelgeving een nieuwe financiële crisis te voorkomen. Anderzijds vinden er snelle veranderingen plaats aan het consumentenfront, waarbij consumenten en ondernemers steeds kritischer zijn geworden over de prestaties van financiële dienstverleners en bovendien nieuwe diensten en producten verlangen, zoals 24/7 dienstverlening, mobile support, digitale betalingen en nog meer. 

Tegen deze achtergrond, zien beslissers in de branche zichzelf steeds meer gedwongen om hun verdienmodellen opnieuw te overwegen en aanpassingen te maken in hun bedrijfsvoering, terwijl zij ondertussen grote transformaties doorvoeren en de human capital impact daarvan in goede banen moeten leiden. Volgens een nieuw surveyonderzoek van Synechron en onderzoeksbedrijf TABB Group, gehouden onder zo’n 200 senior beslissers in de Verenigde Staten en Europa, is (voldoen aan) wet- en regelgeving de belangrijkste topprioriteit van bankmanagers in 2017. Maar liefst 38% van de respondenten is het erover eens dat dit onderwerp de meeste focus krijgt intern. Van alle nieuwe wet- en regelgeving krijgt MiFID II de hoogste prioriteit (43%), gevolgd door Dodd-Frank met 30%, maar ook anderen zoals Basel III en FRTB zijn belangrijke aandachtspunten voor komend jaar. Toekomstige regelgeving met betrekking tot technologische innovaties zoals blockchain en kunstmatige intelligentie (KI) worden ook belangrijk ingeschat (29%).

Lees gehele artikel op consultancy.nl