Selecteer waarden via dropdown list op basis van een vooraf bepaalde waarden in 5 stappen

Als je in Excel cellen wil selecteren via een Dropdown list  die je van tevoren hebt vastgesteld, kan je dit doen in 5 stappen via “Data Validation - List

Dit zijn de te volgen stappen:

1.Creeer een tabblad waar je in een rij je Acties bepaalt + andere kolommen die je wil  vergelijkenVoorbeeld:  Actielijst voor schilderen van een kamer

2. Bepaal de waarden die je wil gebruiken voor de dropdown en plaats ze in een kolom.   Voorbeeld:  Status = Te starten, Bezig, ....

3. Bepaal de “Dropdown List” via “Data Validation - List”.                                                    Voorbeeld:   Status = Te starten, Bezig, ....

       4. Selecteer je waarden in de  “Dropdown List” 

        5. Pas de layout aan – white cells