Intern Ondernemerschap

Tijdens onze klantenbezoeken komt vaak  de competentie ondernemerschap bij consultants ter sprake. We hebben gemerkt dat onze klanten het erg belangrijk vinden dat een consultant ondernemend is.  Maar wat betekent dat dan precies?

Een ondernemend persoon is iemand die van aanpakken weet en ook durft aan te pakken. Iemand die verantwoordelijkheid neemt voor wat er moet gebeuren, die niet afwacht tot er opdrachten komen maar zelf het initiatief neemt om zaken aan te kaarten of in gang te zetten. Vaak denkt men dat dit de ondernemers zijn zoals we ze voornamelijk kennen: mensen met een eigen bedrijf.

Maar er bestaat ook zoiets als intern ondernemerschap. Mensen die kansen voor het bedrijf kunnen omzetten naar doelgerichte acties die een ROI opleveren. Deze mensen zetten zich enorm in om het bedrijf verder te helpen, slagvaardig te zijn succes te hebben door innovatief te  denken. Om het potentieel van deze medewerkers ten volste tot zijn recht te laten komen, is het belangrijk om hen de vrijheid te geven om nieuwe dingen te ontwikkelen en plannen uit te laten werken en voeren.

Binnen Precipio hebben we een werkklimaat gecreëerd gebaseerd op vertrouwen, talent, expertise en verantwoording. Dit zorgt ervoor dat het interne ondernemerschap vrij spel heeft bij onze werknemers. Hierdoor durven ze ideeën op tafel te leggen, te bespreken en acties aan te koppelen. Binnen  Precipio hebben we de klassieke managementpraktijken gebaseerd op controle, beheersing en sturing ingeruild voor vernieuwende leiderschapspraktijken. Hierdoor komen verrassende en potentieel winstgevende ideeën naar boven.

Binnenkort gaan we 1 van deze ideeën in praktijk brengen. Wat dat precies is, dat zult u snel ontdekken. Hiervoor krijgt u een apart bericht en kunt u zich ook inschrijven op 1 van de 2 infosessies hierover. Noteer 29 april en  6 mei maar vast in uw agenda!