Opleiden is een hefboom tot innovatie en kwaliteit

 

Zodra je artikels over Competentiemanagement, Levenslang Leren en Employability leest, dan is iedereen er blijkbaar van overtuigd dat het ontwikkelen van personeel van cruciaal belang is.

 

Binnen Precipio zijn wij er ook van overtuigd dat het verder ontwikkelen van de competenties van onze werknemers enorm belangrijk is. Binnen ons bedrijf dragen we ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedereen initiatief neemt, oppportunitieiten ziet en er iets mee doet en dat wij allemaal buiten het normale denkkader naar de zaken kijken. Op die manier kunnen we onze klanten op een aangename manier verrassen, na een afgewerkte opdracht is er aan efficiëntie gewonnen en is kostenbesparing mogelijk gemaakt.

 

Maar om daar te komen is niet vanzelfsprekend. Wij hebben ervoor gekozen om iedere werknemer een opleidingstraject aan de Graydon Business Academy te laten volgen. Na 2 jaar hebben de consultants het FTP certificaat behaald en waren zij klaar voor de volgende stap bij FBS. De consultants gingen de opleiding Growth Accelerator aan de Flanders Business School volgen, waarbij ze een traject van ondernemerschap en innovatie doorliepen.

 

                

 

Er zijn voor een bedrijf meerdere voordelen om hun personeel via opleiding verder te ontwikkelen:

 

1. Goed opgeleid personeel functioneert beter.

Het kan zijn dat bepaalde kennis en/of kunde bijgeschoold zou moeten worden omwille van de ontwikkeling van het bedrijf. Dit is een investering die zich onmiddelijk terug betaalt. In ons geval, hebben de mensen een bredere radar om zaken bij onze klanten te detecteren en hebben ze een innovatieve mindset om hiermee aan de slag te gaan. Voor ons kadert dit in een verhoogde klantentevredenheid.

  

2. Voor het binden van personeel is het aanbieden van een goede opleiding een krachtige vorm.

In de moderne kenniseconomie is de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen een enorm voordeel voor werknemers. Bij Precipio kunnen de werknemers, naast de opleiding aan de Flanders Business School, aangeven welke opleidingen ze graag zouden willen volgen. Dit wordt gekaderd in de missie van het bedrijf waardoor er voor beide partijen en onze klanten een win-win-win is.

 

3. Het structureel investeren in medewerkers zorgt voor een positief imago.

Hierdoor zal het bedrijf door potentiële nieuwe werknemers als een interessante werkgever gaan worden gezien. Ook naar (potentiële) klanten is dit een positief signaal. Zij krijgen te maken met een bedrijf waarvan het personeel op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. In ons klantencontact hebben wij gemerkt dat dit als zeer positief wordt ervaren.

 

4. De flexibiliteit van het personeel wordt groter indien zij goed opgeleid zijn.

Met andere woorden, de employability van de werknemer wordt verhoogd. Goed personeel kan optimaal worden ingezet, eventueel over afdelingsgrenzen heen. Hierdoor wordt ook de wendbaarheid van de onderneming vergroot. Er kan beter en sneller geïnnoveerd worden en er kan gemakkelijker gereageerd worden op veranderingen uit de markt.

 

Binnen Precipio hebben we ervoor gekozen om een opleidingstraject op maat uit te schrijven die we met nieuwe werknemers doorspreken. Zo wordt er samen bekeken welke onderdelen nuttig en interessant zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe werknemer en het bedrijf. Indien dit traject is doorlopen, blijven wij voortdurend in gesprek om te bekijken welke andere opleidingen er nog gevolgd zouden kunnen worden. Op die manier blijven we in gesprek met onze mensen en op basis van feedback van klanten en marktinformatie kunnen we de verdere koers bepalen.